அவுரங்சீப் மரணத்திற்கு பழி தீர்த்த இராணுவம்: நான்கு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டனர்

அவுரங்சீப் மரணத்திற்கு பழி தீர்த்த இராணுவம்: நான்கு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டனர்

காஷ்மீரில் இருவேறு பகுதியில் நடைபெற்ற என்கௌன்டரில் நான்கு பயங்கரவாதிகள் வீழ்த்தப்பட்டுள்ளனர்.புல்வாமா மாவட்டத்தில் நடைபெற்ற என்கௌன்டரில் மூன்று ஹிஸ்புல் பயங்கரவாதிகளும்,பாரமுல்லா பகுதியில் நடைபெற்ற என்கௌன்டரில் ஒரு பயங்கரவாதியும் வீழ்த்தப்பட்டனர்.

வீழ்த்தப்பட்ட மூன்று பயங்கரவாதிகளில் ஒருவன் ராணுவ வீரர் அவுரங்கசீப் மரணத்தில் தொடர்புடையவன்.

இராணுவத்திற்கு கிடைத்த உளவுத் தகவல் அடிப்படையில் என்கௌனடர் நடைபெற்றது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *